Kontakt

Metropolitej, s.r.o.

IČO: 36 544  019

IČ DPH: SK2021598711

DIČ: 2021598711

  • +421 915 755 996
  • info@metropolitej.sk
  • FAKTURÁČNÉ ODDELENIE
  • 037/741 53 23
  • metropolitej@gmail.com
  • Rastislavova 12, 949 01 Nitra

Pýtajte sa

Meno (povinné)

E-mail (povinné)

Názov

Správa