V extraviláne Dežeríc v okrese Bánovce nad Bebravou plánuje súkromný investor zabezpečiť individuálnu bytovú výstavbu. Rodinné domy plánujú vybudovať na západnom okraji obce.

Dežerice 16. októbra (TASR) – V extraviláne Dežeríc v okrese Bánovce nad Bebravou plánuje súkromný investor zabezpečiť individuálnu bytovú výstavbu (IBV). V rámci druhej etapy jeho zámeru tam má pribudnúť 19 rodinných domov.

V zámere, ktorý predložila na posúdenie orgánom spoločnosť Metropolitej, s.r.o., so sídlom v Nitre, spresnila, že zástavbu chce riešiť prevažne líniovým domoradím, pričom v prevažnej miere pôjde o štruktúru izolovanej solitérnej nízkopodlažnej zástavby a radovej nízkopodlažnej zástavby s pridomovými záhradami.

Rodinné domy plánuje firma vybudovať na západnom okraji obce, na existujúcich pozemkoch ornej pôdy. Rozloha územia by mala dosiahnuť 217,60 áru. Spoločnosť už zabezpečila v extraviláne Dežeríc prvú etapu výstavby rodinných domov, vrátane dobudovania komunikácie a všetkých inžinierskych sietí.

Výstavbu investor odôvodnil potrebou napĺňania cieľov rozvoja Dežeríc zadefinovaných v územnom pláne obce, ktorý okrem iného rieši problematiku zvyšovania kvality života a bývania obyvateľov. Investíciou chce reagovať na zvyšujúci sa záujem o bývanie v tamojšej lokalite, nový domov by tam podľa jeho predpokladov mali nájsť miestni i obyvatelia priľahlých Bánoviec nad Bebravou.

S výstavbou domov chce firma začať v decembri tohto roka, dokončiť ju má v júni 2020. Celkové investičné náklady odhadla na 1.600.000 eur.

ZDROJ:
https://www.dobrenoviny.sk/c/145126/v-dezericiach-sa-planuje-stavba-19-rodinnych-domov